Ochrona danych

1.   Rejestracja i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym dermstore.pl powoduje konieczność podania danych osobowych.

2.    Sklep Internetowy dermstore.pl posiada i wdrożył politykę ochrony danych osobowych.

3.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień Klienta w Sklepie Internetowym dermstore.pl.

4.    Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu , w tym realizacji złożonego zamówienia. Dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych produktów, usług oraz promocji oferowanych przez Sklep Internetowy dermostore.pl, przy czym przetwarzanie w celach marketingowych będzie możliwe jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta na takie działanie. Zgoda udzielona przez Klienta może być w każdym momencie wycofana poprzez przesłanie stosownej informacji na adres : dermstore@dermstore.pl

5. Administratorem danych osobowych Klienta jest : Vitaco sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000287871, z kapitałem zakładowym 220 000 zł  opłaconym w całości, NIP 5130148063, REGON : 120538117.

6.    W celu realizacji zamówień dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane podmiotom lub osobom związanym z Vitaco sp. z o.o. umowami o współpracy, o czym Klient będzie poinformowany przy składaniu danego zamówienia. Przy czym przekazanie danych będzie możliwe jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody przez klienta na takie działanie. Zgoda udzielona przez klienta może być w każdym momencie wycofana poprzez przesłanie stosownej informacji na adres : dermstore@dermstore.pl .

 7. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów agentowi rozliczeniowemu w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za jego pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie jest :

PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182,

KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444

8. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy towarów Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy przewoźnikowi. Przewoźnikiem dostępnym w Sklepie jest :

DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-823 Warszawa, przy ul. Osmańskiej 2,  KRS 0000047237, NIP : 5270022391, REGON 012005407

UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 1/3, KRS 0000036680, NIP 5221004200, REGON 010771280

9. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

10. Klienci Sklepu Internetowego dermstore.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

11. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.